Sprawdź Ważność Karty miejskiej


Gdańsk / Gdynia

Sprawdź ważność karty miejskiej ZKM/ZTM w Gdańsku i w Gdyni. Dostępne karty, dla których możesz sprawdzić ważność to karta na okaziciela oraz karta imienna. Stan karty miejskiej sprawdzisz wpisując w odpowiednie pole nr swojej karty.

Sprawdź stan karty miejskiej

Infolinia ZTM Gdańsk

Dane: Otwarte dane - Tristar na dzień: 07.12.2019r.


Wszelkie uwagi dotyczące rozkładów, tras prosimy kierować do ztm@ztm.gda.pl
Uwagi dotyczące działania Internetowych stron rozkładu prosimy kierować do ztm@trojmiasto.pl

Sprawdź się

Jaką cyfrą początkową oznaczane są numery taborowe autobusów spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje?